ARGE ÇALIŞMALARI

İnşaat Sektörü İçin Yüksek Performanslı Çok Fonksiyonlu Akıllı Tekstiller

PROJE

MULTITEXCO Avrupa fonlu ve Ekim 2013’te başlangıç alan bir FP7 projesidir ve genel hedefi akıllı tekstillerin inşaat sektöründe en verimli şekilde kullanılabilmesi için kılavuzların ve en iyi uygulamaların tanımlanmasıdır.

Son on yılda gelişmiş teknik tekstil malzemeleri, bir dizi araştırma ve yenilik projesinin bir sonucu olarak geliştirilmiştir. Ancak birçok inşaat firması bu materyallerin davranışları ve özellikleri ile ilgili bilgiye sahip değildir. bu materyallerin kullanımı ve özellikleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunmaması, bu materyaller sayesinde ulaşılabilecek en yüksek kalite güvence ve inşaat denetimi standartlarına erişilememesi anlamına gelmektedir.

MULTITEXCO projesinin temel amacı teknik tekstil sektöründeki en son gelişmeleri bilimsel ve teknolojik olarak tanımlayarak, ilgili standartların AB seviyesinde oluşturulmasını ve inşaat sektöründe yer alan KOBİlerin bu yeni ve çok işlevli tekstillerden tam anlamı ile faydalanmasını sağlamak üzere, Kılavuzların ve Ön-Norm araştırmalarının ortaya konulmasıdır.

HEDEF

Projenin ilk 30 ayı süresince inşaat sektöründe yapıların iyileştirilmesi için kullanılan ve hem güçlendirme hem de izleme işlevlerini yerine getiren tekstiller ile, altyapıların dengesi ve izlenmesi için kullanılan geotekstiller ve büyük alanları kaplayan ve yük taşıyan yapılarda kullanılan yüksek performanslı teknik tekstiller geliştirilmiş ve test edilmiştir. İlaveten, bu sistemlere ilişkin uygulama kılavuzları hazırlanıp teslim edilmiştir. Projenin son altı ayında, Türkiye’de proje ortakları Çatıder ve Arımeks gözetiminde tekstil sistemleri kagir yapıların sismik güçlendirmeleri ve izlenmeleri için bir binaya yerleştirilecek ve izleme sonuçları değerlendirilecektir.

KONSORSIYUM

MULTITEXCO projesi 12 ortağa sahiptir. 5 farklı üye ülkeden 5 Dernek, inşaat sektörü için yeni nesil çok işlevli teknik tekstillerin geliştirilmesi ve uygulanması amacı için bir araya gelmiştir.

MULTITEXCO projesi, yukarıda konu edilen derneklerin üyesi olan KOBİ’lerin ihtiyaçlarını tanımlayarak yeni akıllı tekstillere daha verimli, daha etkin ve daha karlı bir şekilde erişilebilmelerini sağlayacaktır. Projenin koordinatörü İtalyan teknik tekstil birliği TEXCLUBTEC olarak belirlenmiştir; ayrıca proje kapsamında Türk ÇATIDER ve Alman İnşaat Birliği VPI, UNITEX (Belçika) ve CLUTEX (Çek Cumhuriyeti) de bulunmaktadır. Gene proje çatısı altında; İtalyan SELCOM, Türk ARIMEKS ve Maco Technology (İtalya) isimli üç KOBİ ile araştırma faaliyetlerini yürütme görevi taşıyan 4 adet Araştırma ve Geliştirme kurumu da yer almaktadır: D’Appolonia (İtalya), Karlsruhe Institute of Technology (Almanya), Acciona (İspanya) and Centexbel (Belçika).